Teksti suurus:

Reisiloa vorm ja sellele kantavate andmete loetelu

Reisiloa vorm ja sellele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1102

Reisiloa vorm ja sellele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 14.07.2006 nr 48

Määrus kehtestatakse «Välismaalase rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 67 lõike 2 alusel.

§ 1. Reisiloale kantavate andmete loetelu

  Reisiloale kantakse järgmised andmed:
 1) reisiloa välja andnud liikmesriik;
 2) viitenumber;
 3) reisiloa väljaandmise kuupäev;
 4) isiku üleviimise lähteriik;
 5) isiku üleviimise sihtriik;
 6) koht, kuhu isik peab pärast teise liikmesriiki saabumist ilmuma;
 7) tähtpäev, millal isik peab pärast teise liikmesriiki saabumist ilmuma;
 8) reisiloa väljaandmise koht;
 9) perekonnanimi;
 10) eesnimed;
 11) sünniaeg ja -koht;
 12) sugu;
 13) kodakondsus;
 14) foto;
 15) alaealise eest vastutav(ad) täiskasvanu(d);
 16) andmed reisiloa omaniku tuvastamise kohta;
 17) üleviidava allkiri;
 18) reisiloa väljastanud ametniku allkiri.

§ 2. Reisiloa vorm

  Kehtestada reisiloa vorm (lisatud).

Kaitseminister
siseministri ülesannetes Jürgen LIGI


Kantsler Märt KRAFT


Siseministri 14. juuli 2006. a määruse nr 48 «Reisiloa vorm ja sellele kantavate andmete loetelu»
lisa


/otsingu_soovitused.json