Teksti suurus:

Reisiloa vorm ja sellele kantavate andmete loetelu

Reisiloa vorm ja sellele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1102

Reisiloa vorm ja sellele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 14.07.2006 nr 48

Määrus kehtestatakse «Välismaalase rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reisiloale kantavate andmete loetelu

  Reisiloale kantakse järgmised andmed:
  1) reisiloa välja andnud liikmesriik;
  2) viitenumber;
  3) reisiloa väljaandmise kuupäev;
  4) isiku üleviimise lähteriik;
  5) isiku üleviimise sihtriik;
  6) koht, kuhu isik peab pärast teise liikmesriiki saabumist ilmuma;
  7) tähtpäev, millal isik peab pärast teise liikmesriiki saabumist ilmuma;
  8) reisiloa väljaandmise koht;
  9) perekonnanimi;
  10) eesnimed;
  11) sünniaeg ja -koht;
  12) sugu;
  13) kodakondsus;
  14) foto;
  15) alaealise eest vastutav(ad) täiskasvanu(d);
  16) andmed reisiloa omaniku tuvastamise kohta;
  17) üleviidava allkiri;
  18) reisiloa väljastanud ametniku allkiri.

§ 2.  Reisiloa vorm

  Kehtestada reisiloa vorm (lisatud).

Kaitseminister
siseministri ülesannetes Jürgen LIGI


Kantsler Märt KRAFT


Siseministri 14. juuli 2006. a määruse nr 48 «Reisiloa vorm ja sellele kantavate andmete loetelu»
lisa


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json