Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Koorunõmme looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1105

Maamaksu korrigeerimine Koorunõmme looduskaitsealal

Vastu võetud 27.07.2006 nr 412

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta märgalasid, järvi, loo- ja laialehiseid metsi, panku, rannavalle ja kaitsealuste liikide elupaiku, säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndites, kehtestada, et Saare maakonnas Mustjala vallas asuval Koorunõmme looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Merise-Abula sihtkaitsevööndilt, Maapere Rauna sihtkaitsevööndilt ja Kooru oja sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Kooru järve piiranguvööndilt, Kallasma piiranguvööndilt ja Kuussaare piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json