Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Säärenõmme looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1106

Maamaksu korrigeerimine Säärenõmme looduskaitsealal

Vastu võetud 27.07.2006 nr 413

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Säärenõmme looduskaitseala eesmärki kaitsta loodusid (alvareid), madalsoid ja vanu loodusmetsi ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis, kehtestada, et Saare maakonnas Orissaare vallas asuval Säärenõmme looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Loometsa sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json