Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kesknõmme looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1107

Maamaksu korrigeerimine Kesknõmme looduskaitsealal

Vastu võetud 27.07.2006 nr 414

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus, metsakooslused ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndites, kehtestada, et Saare maakonnas Kihelkonna vallas asuval Kesknõmme looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Ojametsa sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Ojametsa piiranguvööndilt ja Kesknõmme piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json