Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kesselaiu maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1108

Maamaksu korrigeerimine Kesselaiu maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.07.2006 nr 415

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndites, kehtestada, et Saare maakonnas Muhu vallas asuval Kesselaiu maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Kesselaiu sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Vanaõue talu piiranguvööndilt ja Kesse küla piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json