Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Rannaniidi pankade maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1109

Maamaksu korrigeerimine Rannaniidi pankade maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.07.2006 nr 416

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Rannaniidi pankade maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta vääriselupaiku, looduse ja maastiku mitmekesisust ning haruldasi liike ja arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Saare maakonnas Muhu vallas asuvalt Rannaniidi pankade maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json