Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Järve luidete maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1111

Maamaksu korrigeerimine Järve luidete maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.07.2006 nr 418

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Järve luidete maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta terviklikku luidetesüsteemi ja liivaranda ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Saare maakonnas Salme vallas ja Kaarma vallas asuvalt Järve luidete maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json