Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Koigi maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 61, 1112

Maamaksu korrigeerimine Koigi maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.07.2006 nr 419

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Koigi maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta väärtuslikke elupaiku, looduse ja maastiku mitmekesisust ja haruldasi liike ning arvesse võttes metsa osakaalu Raba sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndites, kehtestada, et Saare maakonnas Pöide vallas, Laimjala vallas ja Valjala vallas asuval Koigi maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Raba sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Lõhmuste piiranguvööndilt, Koigi piiranguvööndilt ning Ollamäe piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json