Teksti suurus:

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 63, 1144

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 03.08.2006 nr 51

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 59 lõike 4, § 621 lõike 4 ning § 622 lõike 4 alusel.

Siseministri 26. veebruari 2002. a määruses nr 44 «Eriloa väljastamise ja vormistamise korra, eriloa alusel üle tollipiiri toimetatavate relvade, tulirelva oluliste osade, lisaseadiste ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vormi kehtestamine» (RTL 2002, 37, 502; 2005, 74, 1053), 3. novembri 2004. a määruses nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord» (RTL 2004, 144, 2173) ja 27. detsembri 2004. a määruses nr 76 «Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine ja eelneva loa väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine» (RTL 2005, 3, 16) asendatakse läbivalt sõna «Politseiamet» sõnaga «Julgestuspolitsei» ja sõna «politseipeadirektor» sõnaga «Julgestuspolitsei juht» vastavas käändes.

Minister Kalle LAANET

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json