Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1999. a määruse nr 194 “Maamaksu korrigeerimine Alema, Kämbla, Tammiku ja Ohepalu looduskaitsealadel ning Kolga lahe, Pirita jõeoru ja Tuhala maastikukaitsealadel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 38, 284

Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1999. a määruse nr 194 “Maamaksu korrigeerimine Alema, Kämbla, Tammiku ja Ohepalu looduskaitsealadel ning Kolga lahe, Pirita jõeoru ja Tuhala maastikukaitsealadel” muutmine

Vastu võetud 10.08.2006 nr 183

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1999. a määruses nr 194 «Maamaksu korrigeerimine Alema, Kämbla, Tammiku ja Ohepalu looduskaitsealadel ning Kolga lahe, Pirita jõeoru ja Tuhala maastikukaitsealadel» (RT I 1999, 55, 585) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Kämbla ja Ohepalu looduskaitsealadel ning Kolga lahe ja Tuhala maastikukaitsealadel»;

2) määruse punkti 1 alapunktid 1, 3, 5, 7 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json