Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2002. a määruse nr 344 “Maamaksu korrigeerimine Anija looduskaitsealal ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealal” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 38, 285

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2002. a määruse nr 344 “Maamaksu korrigeerimine Anija looduskaitsealal ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealal” muutmine

Vastu võetud 10.08.2006 nr 184

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2002. a määruses nr 344 «Maamaksu korrigeerimine Anija looduskaitsealal ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealal» (RT I 2002, 94, 548; 2005, 67, 518) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Anija looduskaitsealal ja Kostivere maastikukaitsealal»;

2) määruse §-d 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json