Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Nõva maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1179

Maamaksu korrigeerimine Nõva maastikukaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 438

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Nõva maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja traditsioonilise pärandkultuurmaastiku ilme ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Lääne maakonnas ja Harju maakonnas asuval Nõva maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Noarootsi vallas asuvatelt Põõsaspea sihtkaitsevööndilt, Uuejõe sihtkaitsevööndilt ja Rooslepa sihtkaitsevööndilt, Noarootsi vallas ja Nõva vallas asuvalt Vananõmme sihtkaitsevööndilt, Nõva vallas asuvatelt Liivase sihtkaitsevööndilt ja Mustjärve sihtkaitsevööndilt ning Padise vallas asuvalt Keibu sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Nõva vallas asuvatelt Toatse piiranguvööndilt ja Lepaaugu piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json