Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1180

Maamaksu korrigeerimine Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 439

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja traditsioonilise pärandkultuurmaastiku ilme ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Harju maakonnas ja Lääne maakonnas asuval Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Nõva vallas asuvatelt Karuste sihtkaitsevööndilt ja Kõrgeraba sihtkaitsevööndilt, Padise vallas ja Nõva vallas asuvalt Tänavjärve sihtkaitsevööndilt, Padise vallas asuvalt Leotusraba sihtkaitsevööndilt ning Oru vallas asuvatelt Linnuraba sihtkaitsevööndilt ja Väljaraba sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Nõva vallas asuvatelt Veskijärve piiranguvööndilt ja Hindaste piiranguvööndilt, Padise vallas asuvatelt Pillijärve piiranguvööndilt ja Vihterpalu piiranguvööndilt ning Oru vallas asuvatelt Jõe piiranguvööndilt, Sooristi piiranguvööndilt ja Valgeristi piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json