Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Türisalu maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1183

Maamaksu korrigeerimine Türisalu maastikukaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 442

1. «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Türisalu maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta taimekooslusi ja põhjaranniku metsakooslusi ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Harju maakonnas Keila vallas ja Harku vallas asuval Türisalu maastikukaitsealal makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast Türisalu piiranguvööndilt.

2. Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a korraldus nr 61-k «Maamaksu korrigeerimine Türisalu maastikukaitsealal» (RTL 2003, 17, 253) tunnistatakse kehtetuks.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json