Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Orkjärve looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1184

Maamaksu korrigeerimine Orkjärve looduskaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 443

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Orkjärve looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta rabametsi ja madalsookooslusi ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites, kehtestada, et Harju maakonnas Nissi vallas asuval Orkjärve looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Aude soo sihtkaitsevööndilt ja Viisu soo sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json