Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Laukesoo looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1185

Maamaksu korrigeerimine Laukesoo looduskaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 444

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Laukesoo looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus, kaitsealuste liikide elupaigad ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndis, kehtestada, et Harju maakonnas Kõue vallas asuval Laukesoo looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast Laukesoo piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json