Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Marimetsa looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1186

Maamaksu korrigeerimine Marimetsa looduskaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 445

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Marimetsa looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja traditsioonilise pärandkultuurmaastiku ilme ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Lääne maakonnas asuval Marimetsa looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Risti vallas, Martna vallas ja Kullamaa vallas asuvalt Marimetsa sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Risti vallas asuvalt Risti piiranguvööndilt, Kullamaa vallas asuvatelt Kalju piiranguvööndilt ja Kullamaa piiranguvööndilt ning Martna vallas asuvatelt Kaasiku piiranguvööndilt ja Palivere piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json