Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Tõrasoo looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1187

Maamaksu korrigeerimine Tõrasoo looduskaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 446

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Tõrasoo looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada looduse mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Rapla maakonnas asuval Tõrasoo looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Raikküla vallas ja Märjamaa vallas asuvatelt Tõrasoo sihtkaitsevööndilt ja Mailukse sihtkaitsevööndilt, Raikküla vallas asuvatelt Kose raba sihtkaitsevööndilt ja Kose nõmme sihtkaitsevööndilt ning Märjamaa vallas asuvalt Salavalge sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Raikküla vallas asuvalt Tõrasoo piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json