Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Tammiku looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1188

Maamaksu korrigeerimine Tammiku looduskaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 447

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Tammiku looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada looduse mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Harju maakonnas ja Rapla maakonnas asuval Tammiku looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Saku vallas asuvalt Sõmeru oja sihtkaitsevööndilt ja Kose vallas asuvalt Allikasoo sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Kohila vallas ja Kose vallas asuvalt Tammiku piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json