Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Linnuraba looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1189

Maamaksu korrigeerimine Linnuraba looduskaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 448

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Linnuraba looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta kaitsealuseid looma- ja taimeliike ning liigikooslusi ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Rapla maakonnas ja Harju maakonnas asuval Linnuraba looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Rapla vallas asuvalt Kodila sihtkaitsevööndilt ja Kernu vallas asuvalt Kustja sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Rapla vallas, Kohila vallas, Märjamaa vallas ja Kernu vallas asuvalt Linnuraba piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json