Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Rabivere maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1190

Maamaksu korrigeerimine Rabivere maastikukaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 449

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Rabivere maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndis, kehtestada, et Rapla maakonnas Kohila vallas ja Rapla vallas asuval Rabivere maastikukaitsealal makstakse Rabivere piiranguvööndilt 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json