Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Lümandu maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1191

Maamaksu korrigeerimine Lümandu maastikukaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 450

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Lümandu maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Harju maakonnas ja Rapla maakonnas asuval Lümandu maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Saue vallas, Kernu vallas ja Kohila vallas asuvalt Liiva sihtkaitsevööndilt;
2) 75% maamaksumäärast Kohila vallas asuvalt Lümandu piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json