Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Pae maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 64, 1192

Maamaksu korrigeerimine Pae maastikukaitsealal

Vastu võetud 10.08.2006 nr 451

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Pae maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta rohunditerikkaid kuusikuid ja puiskarjamaid ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et kogu Pae maastikukaitsealalt, mis asub Rapla maakonnas Kehtna vallas, makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json