Teksti suurus:

2006. aastal antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

2006. aastal antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Vastu võetud 26.01.2006 nr 11
RTL 2006, 13, 213
jõustumine 06.02.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.08.2006/87 (RTL 2006, 64, 1173) 25.08.2006

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel, arvestades «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 2 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

§ 1. 2006. aastal antakse järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
1) põllumajandusmaade metsastamise toetus;
2) ebasoodsamate piirkondade toetus;
3) keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus;
4) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
5) sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus;
6) elatustalude kohanemise toetus;
7) täiendav otsetoetus;
8) tehniline abi.

§ 2. 2006. aastal toetatakse põllumajandusliku keskkonnatoetuse järgmisi tegevusi:
1) keskkonnasõbralik tootmine;
2) mahepõllumajanduslik tootmine;
3) ohustatud tõugu looma kasvatamise raames eesti tõugu, tori tõugu ja eesti raskeveo tõugu hobuse ning eesti maatõugu veise kasvatamine;
4) [Kehtetu – RTL 2006, 64, 1173 – jõust. 25.08.2006]

[RTL 2006, 64, 1173  – jõust. 25.08.2006]

§ 3. Määrust rakendatakse 31. jaanuarist 2006. a.

/otsingu_soovitused.json