Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 38, 289

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 17.08.2006 nr 188

Määrus kehtestatakse lähtudes «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 26 lõikest 2 ja «Haldusmenetluse seaduse» § 90 lõigetest 1 ja 3 ning kehtiva õiguse korrastamise eesmärgil.

Tunnistatakse kehtetuks:

1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. detsembri 1988. a määrus nr 586 «Pandivere riikliku veekaitseala moodustamise kohta» (ÜVT 1989, 1, 10);

2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. veebruari 1989. a määrus nr 81 «Massirepressioonide läbi kannatanutele vara tagastamise ja kahju hüvitamise korra kohta» (ÜVT 1989, 10, 118; RT 1992, 7, 111);

3) Eesti NSV Valitsuse 27. detsembri 1989. a määrus nr 426 «Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala moodustamise kohta» (ÜVT 1990, 2, 31; RT I 1994, 73, 1286);

4) Vabariigi Valitsuse 7. juuni 1990. a määrus nr 117 «Läti, Leedu ja Eesti majanduskoostöö kokkuleppe realiseerimise esmaste abinõude kohta» (ÜVT 1990, 18, 287; RT 1992, 14, 239);

5) Vabariigi Valitsuse 27. juuli 1990. a määrus nr 158 «Eesti Vabariigi ja Sloveenia Vabariigi vahelise kokkuleppe kinnitamise kohta» (RT 1990, 5, 72; 1992, 38, 502);

6) Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 1992. a määrus nr 128 «Kaitseliidu kohast riigi kaitsesüsteemis» (RT 1992, 18, 261; RT I 2000, 4, 31);

7) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 28. aprillist 1992. a nr 132 «Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohta» (RT 1992, 18, 265);

8) Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1992. a määrus nr 200 «Rehabiliteerimistunnistuste väljaandmise kohta kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikutele» (RT 1992, 33, 437; RT I 1998, 118/120, 1898);

9) Vabariigi Valitsuse 2. septembri 1992. a määrus nr 258 «Eesti Vabariigi seaduse «Kooperatiivsete, riiklik-kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonide vara taasriigistamise ja erastamise kohta» alusel koostatud kohustatud subjektide nimekirja kinnitamise kohta» (RT 1992, 40, 536; RT I 2000, 7, 46);

10) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 4. septembrist 1992. a nr 261 «Maa- ja põllumajandusreformi kiirendamise kohta» (RT 1992, 35, 472);

11) Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1992. a määrus nr 269 «Arhiividokumentide säilitamise ja kasutamise tagamise kohta omandireformi ja erastamise läbiviimisel» (RT 1992, 41, 546; RT I 1998, 118/120, 1898);

12) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 15. veebruarist 1993. a nr 48 «Põllumajandusliku maakasutuse kohta» (RT 1993, 10, 158);

13) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 16. märtsist 1993. a nr 72 «Ühtse kaupade nomenklatuuri kasutuselevõtmise kohta» (RT II 1993, 8, 7);

14) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 23. märtsist 1993. a nr 80 «Riikidevaheliste maksustamisalaste lepingute sõlmimisel volituste andmise kohta» (RT 1993, 15, 257);

15) Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1993. a määrus nr 128 «Veterinaarteenistuse seadusest tulenevad õigusaktid» (RT I 1993, 22, 363; 2000, 65, 420);

16) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 7. maist 1993. a nr 142 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «Kose Jogurt» asutamise kohta» (RT I 1993, 23, 415);

17) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 27. maist 1993. a nr 162 «Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse põhikirja kinnitamise kohta» (RT I 1993, 28, 501);

18) Vabariigi Valitsuse 31. mai 1993. a määrus nr 165 «Politsei juhtimise ümberkorraldamine» (RT I 1993, 30, 515; 1998, 89/90, 1458);

19) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 22. juunist 1993. a nr 191 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «BaltScan» asutamise kohta» (RT I 1993, 47, 643);

20) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 22. juunist 1993. a nr 192 «Riikliku Aktsiaseltsi «Tallinna Autobussikoondis» munitsipaalomandusse andmise kohta» (RT I 1993, 47, 644);

21) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 16. juulist 1993. a nr 226 «Riigi Muinsuskaitseameti moodustamise kohta» (RT I 1993, 52, 727);

22) Vabariigi Valitsuse 19. juuli 1993. a määrus nr 230 «Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fondi moodustamine ja põhikirja kinnitamine» (RT I 1993, 52, 731; 1996, 72, 1270);

23) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 22. juulist 1993. a nr 232 «Uute omavalitsusüksuste moodustamise kohta» (RT I 1993, 52, 732);

24) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 11. augustist 1993. a nr 253 «Kernu valla moodustamise kohta» (RT I 1993, 58, 805);

25) Vabariigi Valitsuse 16. augusti 1993. a määrus nr 257 «Eesti Ekspordi Krediteerimise Riikliku Fondi moodustamine» (RT I 1993, 58, 808; 1995, 38, 505);

26) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 17. augustist 1993. a nr 258 «Omavalitsusliku staatuse andmise kohta» (RT I 1993, 58, 809);

27) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 17. augustist 1993. a nr 259 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «GG Eesti» asutamise kohta» (RT I 1993, 58, 810);

28) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 24. augustist 1993. a nr 261 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «Fortune Oceanic Products Ltd» asutamise kohta» (RT I 1993, 59, 829);

29) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 25. augustist 1993. a nr 264 «Eesti Vabariigi alevitele linna ja valla staatuse andmise kohta» (RT I 1993, 59, 831);

30) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 15. septembrist 1993. a nr 282 «Riigi Ravimiameti moodustamise kohta» (RT I 1993, 61, 854);

31) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 15. septembrist 1993. a nr 283 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «RD Electronic» asutamise kohta» (RT I 1993, 61, 855);

32) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 21. septembrist 1993. a nr 293 ««Eesti Laevaomanike Liidu põhikirja» kinnitamise kohta» (RT I 1993, 64, 902);

33) Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 1993. a määrus nr 305 «Riigi mitterahaliste sissemaksete rahalise maksumuse kindlaksmääramise kohta Eesti Maapanga reorganiseerimisel iseseisvunud maapankades» (RT I 1993, 66, 937; 2001, 22, 122);

34) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 12. oktoobrist 1993. a nr 308 «Väliskapitali osalusega «Eesti Kaugotsingu Aktsiaseltsi» asutamise kohta» (RT I 1993, 66, 940);

35) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 19. oktoobrist 1993. a nr 322 «Uue TIR-vihiku kasutuselevõtmise kohta» (RT II 1993, 27/28, 85);

36) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 29. oktoobrist 1993. a nr 329 «Üksik-sidepataljoni taasmoodustamise kohta» (RT I 1993, 69, 992);

37) Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1993. a määrus nr 357 «Tehnilise inventariseerimise büroode reorganiseerimise kohta» (RT I 1993, 74, 1058; 1996, 41, 798);

38) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 26. novembrist 1993. a nr 362 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «GRID-EMEREK» asutamise kohta» (RT I 1993, 75, 1104);

39) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 7. detsembrist 1993. a nr 384 «Katsetus- ja kalibreerimislaborite ning kontroll- ja sertifitseerimisorganisatsioonide usaldatavuse kinnitamise kohta» (RT I 1993, 78, 1147);

40) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 7. detsembrist 1993. a nr 386 «Meditsiinilise Erivarustuse Baasi Majandusministeeriumi valitsemisalasse üleandmise kohta» (RT I 1993, 78, 1149);

41) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 21. detsembrist 1993. a nr 403 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «ELPEC» asutamise kohta» (RT I 1994, 5, 53);

42) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 21. detsembrist 1993. a nr 406 «Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamise kohta» (RT I 1994, 5, 56);

43) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 14. jaanuarist 1994. a nr 11 «Maavalitsuste pensionitalituste reorganiseerimine» (RT I 1994, 8, 112);

44) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. jaanuarist 1994. a nr 15 «Väliskapitali osalusega ABB EE Service Eesti Aktsiaseltsi asutamine» (RT I 1994, 8, 113);

45) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 25. jaanuarist 1994. a nr 27 «Välisosalusega aktsiaseltsi «Inmet» asutamine» (RT I 1994, 10, 144);

46) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 1. veebruarist 1994. a nr 38 «Riigilipu heiskamine Balti riikide rahvuspühadel» (RT I 1994, 11, 158);

47) Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 1994. a määrus nr 67 «Riigi kultuuri- ja teaduspreemiatest» (RT I 1994, 15, 256; 1999, 15, 233);

48) Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 1994. a määrus nr 72 «Maakonna munitsipaalvara üleandmine uutele omanikele» (RT I 1994, 15, 260; 45, 730);

49) Vabariigi Valitsuse määrus 22. märtsist 1994. a nr 110 «Riikliku aktsiaseltsi «Tallinna Hotellid» likvideerimine» (RT I 1994, 20/22, 377);

50) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 25. märtsist 1994. a nr 111 «Eesti Toidukaupade Hulgimüüjate Liidu põhikirja kinnitamine» (RT I 1994, 26, 409);

51) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 5. aprillist 1994. a nr 125 «Riigi tööhõivetalituste võrgu moodustamine» (RT I 1994, 29, 434);

52) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 7. aprillist 1994. a nr 127 «Eesti Põllumajandusmasinate Tootjate Liidu põhikirja kinnitamine» (RT I 1994, 29, 436);

53) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 11. aprillist 1994. a nr 130 «Linnavalitsuste pensionitalituste reorganiseerimine» (RT I 1994, 29, 439);

54) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 19. aprillist 1994. a nr 141 «Sponsorluse ja laenude andmise korrastamine» (RT I 1994, 31, 496);

55) Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 28. aprillist 1994. a nr 149 «Riigimaa arvelevõtmine» (RT I 1994, 33, 512);

56) Vabariigi Valitsuse määrus 4. maist 1994. a nr 158 «Eesti lennujuhtimispiirkonna kinnitamine» (RT I 1994, 36, 566);

57) Vabariigi Valitsuse määrus 24. maist 1994. a nr 188 «Eesti Spordi Keskliidu Spordifondi põhikirja kinnitamine» (RT I 1994, 42, 681);

58) Vabariigi Valitsuse määrus 8. juunist 1994. a nr 210 «Riikliku ekspordiabi andmise korra kinnitamine» (RT I 1994, 44, 711);

59) Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1994. a määrus nr 214 «Nelja- ja enamalapseliste perede täiendav toetamine» (RT I 1994, 45, 724; 1997, 95/96, 1580);

60) Vabariigi Valitsuse määrus 21. juunist 1994. a nr 234 «NSV Liidu Tööstus- ja Ehituspanga Eesti Vabariikliku Panga likvideerimine ning Tööstuse ja Ehituse Kommertspanga valduses olnud riigivara edasine kasutamine» (RT I 1994, 49, 808);

61) Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1994. a määrus nr 242 «Riigijahipiirkondade suuruse ja piiride kirjelduse kinnitamine» (RT I 1994, 50, 848; 2001, 78, 474);

62) Vabariigi Valitsuse määrus 8. juulist 1994. a nr 252 «Eesti Rahuvalve Üksikkompanii moodustamine» (RT I 1994, 52, 884);

63) Vabariigi Valitsuse 12. juuli 1994. a määrus nr 256 «Muuga sadama akvatooriumi kinnitamine ja maa jätmine riigi omandisse» (RT I 1994, 54, 907; 2000, 101, 656);

64) Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1994. a määrus nr 264 «Lastetoetuste määramise ja maksmise ümberkorraldamine» (RT I 1994, 55, 920; 63, 1069);

65) Vabariigi Valitsuse 26. juuli 1994. a määrus nr 269 «Riikliku Lennusalga asutamine» (RT I 1994, 56, 951; 1998, 29, 384);

66) Vabariigi Valitsuse määrus 26. juulist 1994. a nr 271 «Uppunud laevade ja nende riismete (vrakkide) uurimise, ülestõstmise ja kaitse korraldamine» (RT I 1994, 56, 953);

67) Vabariigi Valitsuse määrus 18. augustist 1994. a nr 296 «Vene Föderatsiooni relvajõududelt ülevõetud hoonete ja rajatiste kohaliku omavalitsuse organitele tasuta kasutada andmine» (RT I 1994, 61, 1020);

68) Vabariigi Valitsuse määrus 31. augustist 1994. a nr 310 «Riigi Tervisekaitsekeskuse reorganiseerimine» (RT I 1994, 62, 1047);

69) Vabariigi Valitsuse määrus 28. septembrist 1994. a nr 350 «TIR-konventsiooni täitmise korraldamine» (RT I 1994, 66, 1146);

70) Vabariigi Valitsuse määrus 14. oktoobrist 1994. a nr 373 «Liiklusohutusameti likvideerimine» (RT I 1994, 71, 1228);

71) Vabariigi Valitsuse määrus 24. oktoobrist 1994. a nr 384 «Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala põhimääruse kinnitamine» (RT I 1994, 73, 1286);

72) Vabariigi Valitsuse määrus 25. oktoobrist 1994. a nr 390 «Väliskapitali osalusega Plaza Hotelli Aktsiaseltsi asutamine» (RT I 1994, 73, 1288);

73) Vabariigi Valitsuse määrus 21. novembrist 1994. a nr 435 «Tollisoodustuste kehtestamine Eesti Vabariigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste töötajatele» (RT I 1994, 83, 1451);

74) Vabariigi Valitsuse määrus 29. novembrist 1994. a nr 444 «Riigivara erandina tasuta kasutada andmine» (RT I 1994, 88, 1493);

75) Vabariigi Valitsuse määrus 29. novembrist 1994. a nr 446 «Väliskülaliste vastuvõtmiseks riiklikest vahenditest tasutavate kulude piirnormide kinnitamine» (RT I 1994, 88, 1495);

76) Vabariigi Valitsuse 29. novembri 1994. a määrus nr 447 «Eesti Vabariigi Piirivalveameti ümbernimetamine ja mõnede Vabariigi Valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamine» (RT I 1994, 88, 1496; 2002, 45, 292);

77) Vabariigi Valitsuse määrus 15. detsembrist 1994. a nr 463 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «Postimeister» asutamine» (RT I 1994, 93, 1579);

78) Vabariigi Valitsuse määrus 16. detsembrist 1994. a nr 465 «Paldiskis asuva objekti territooriumil IVO International Ltd poolt läbiviidavate tööde ajaks puhastatud heitvees radioaktiivsete nukliidide sisalduse ajutise normi kehtestamine» (RT I 1995, 35, 460);

79) Vabariigi Valitsuse määrus 21. detsembrist 1994. a nr 472 «Välisosalusega aktsiaseltsi «Amadeus Eesti» asutamine» (RT I 1995, 2/3, 11);

80) Vabariigi Valitsuse määrus 10. jaanuarist 1995. a nr 9 «Riigi maakatastri pidamise ja kartograafiliste tööde korraldamine» (RT I 1995, 9, 74);

81) Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995. a määrus nr 43 «Riigiettevõtete «Liviko» ja «Moe Piiritustehas» reorganiseerimine ning riikliku aktsiaseltsi «Rakvere Piiritustehas» asutamine» (RT I 1995, 13, 157; 1997, 55, 890);

82) Vabariigi Valitsuse määrus 6. veebruarist 1995. a nr 55 «Väliskapitali osalusega aktsiaseltsi «Velsicol Eesti AS» asutamine» (RT I 1995, 15, 182);

83) Vabariigi Valitsuse määrus 14. märtsist 1995. a nr 112 «Kaupade klassifitseerimine ja kaubakoguste mõõtmine tollivormistusel» (RT I 1995, 34, 447);

84) Vabariigi Valitsuse määrus 15. märtsist 1995. a nr 114 «Avalike teenistujate palgaarvestuse funktsioonide üleviimise kinnitamine» (RT I 1995, 34, 449);

85) Vabariigi Valitsuse määrus 4. aprillist 1995. a nr 162 «Riigi Töökeskkonnaameti moodustamine» (RT I 1995, 40, 568);

86) Vabariigi Valitsuse 3. juuli 1995. a määrus nr 255 «Riigiettevõtte «Eesti Energia» haldusnõukogu isikkoosseisu kinnitamine» (RT I 1995, 59, 1009; 1998, 13, 166);

87) Vabariigi Valitsuse määrus 5. juulist 1995. a nr 256 «Riigi Toiduameti moodustamine» (RT I 1995, 60, 1020);

88) Vabariigi Valitsuse määrus 11. juulist 1995. a nr 260 «Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikirja kinnitamine» (RT I 1995, 61, 1031);

89) Vabariigi Valitsuse määrus 29. augustist 1995. a nr 302 «Kultuuri- ja Haridusministeeriumi jagamisest Haridusministeeriumiks ja Kultuuriministeeriumiks» (RT I 1995, 72, 1220);

90) Vabariigi Valitsuse 26. septembri 1995. a määrus nr 320 «Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu koosseisu kinnitamine» (RT I 1995, 75, 1330; 2002, 105, 626);

91) Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1996. a määrus nr 9 «Riigiettevõtte «Viru Infokeskus» lõpetamine» (RT I 1996, 4, 85);

92) Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1996. a määrus nr 159 «Tuletõrje- ja päästeasutuste ümberkorraldamine» (RT I 1996, 45, 858);

93) Vabariigi Valitsuse 13. augusti 1996. a määrus nr 212 «Elamumajanduse korrastamine» (RT I 1996, 60/61, 1115);

94) Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1997. a määrus nr 39 «Struktureeritud andmete Eesti kodaniku passi, diplomaatilisse passi ja meremehe teenistusraamatusse kandmise kord» (RT I 1997, 16, 269; 1999, 88, 810);

95) Vabariigi Valitsuse 29. augusti 1997. a määrus nr 165 «Üle tollipiiri toimetatava toidukauba, toidulisandi ja lisaainete kvaliteedi, sanitaarse, veterinaarse, fütosanitaarse ning muu seisundi ja nende kehtestatud nõuetele vastavuse kindlakstegemisel tolli ning taimekarantiini- ja veterinaarjärelevalveametnike koostöö korra kinnitamine» (RT I 1997, 64, 1092; 1999, 80, 736);

96) Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1998. a määrus nr 52 «Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine» (RT I 1998, 29, 381);

97) Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1998. a määrus nr 77 «Illuka varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse moodustamine» (RT I 1998, 36/37, 557);

98) Vabariigi Valitsuse 29. septembri 1998. a määrus nr 222 «Rahvakapitali obligatsioonide registri likvideerimine» (RT I 1998, 86/87, 1419);

99) Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 1998. a määrus nr 244 «Mustoja maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 97, 1532; 2005, 41, 328);

100) Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1998. a määrus nr 245 «Ametikohtade loetelude, mida täitvatel ametnikel on uurija ja uurimisjuhi õigused, kinnitamine» (RT I 1998, 98/99, 1579; 2004, 5, 30);

101) Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1999. a määrus nr 81 «Kutseõppeasutuste ümberkorraldamine» (RT I 1999, 29, 407);

102) Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1999. a määrus nr 82 «2000. aastal toimuva rahva ja eluruumide loenduse loendusküsimustiku, loenduslehtede vormide ja loenduseeskirja kinnitamine» (RT I 1999, 32, 431);

103) Vabariigi Valitsuse 25. juuni 1999. a määrus nr 199 «Riigi Metroloogiakeskuse üleviimine Rahandusministeeriumi valitsemisalast Majandusministeeriumi valitsemisalasse» (RT I 1999, 56, 591);

104) Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1999. a määrus nr 259 «Vabariigi Valitsuse 22. mai 1996. a määruse nr 144 «Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 68, 668; 2005, 71, 556);

105) Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1999. a määrus nr 310 «Vabariigi Valitsuse 5. mai 1997. a määruse nr 94 «Matsalu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine» (RT I 1999, 78, 727; 2005, 71, 556);

106) Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määrus nr 385 «Paraspõllu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 96, 855; 2005, 33, 252);

107) Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määrus nr 439 «Eesti Loodusmuuseumi üleviimine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse» (RT I 2000, 2, 9);

108) Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määrus nr 387 «Riikliku keskäriregistri likvideerimine» (RT I 2000, 91, 587);

109) Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määrus nr 392 «Raadiosageduskanali, lühinumbri või numeratsioonivahemiku kasutamine avalikes huvides» (RT I 2000, 91, 592; 2003, 29, 180);

110) Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrus nr 422 «Eesti Agraarökonoomika Instituudi ümberkorraldamine» (RT I 2000, 98, 634);

111) Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2001. a määrus nr 29 «Jälitusametkonnale teabe andmisega seotud kulutuste hüvitamise kord» (RT I 2001, 10, 48; 2003, 52, 359);

112) Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2001. a määrus nr 65 «Telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja telekommunikatsiooniteenuse osutamise tehnilised nõuded riigi julgeoleku tagamiseks ning jälituse erandtoimingute läbiviimise võimaldamiseks» (RT I 2001, 19, 101);

113) Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2001. a määrus nr 358 «Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi ümberkorraldamine» (RT I 2001, 92, 563).

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister
justiitsministri ülesannetes Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json