Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2011, 8

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 29.12.2010 nr 52

Määrus kehtestatakse „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 336 lõike 3 ja § 482 lõike 4, „Äriseadustiku” § 67 lõike 4 punkti 1, „Kinnistusraamatuseaduse” § 1 lõike 3 punkti 1 ning „Abieluvararegistri seaduse” § 1 lõike 21 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” (RTL 2006, 5, 77; RT I 2010, 44, 263) § 21 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sertifikaadi omanik peab sertifikaadi väljaandmisel olema tuvastatud isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse või elamisloakaardi väljaandmiseks ettenähtud korras „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel.”

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json