Teksti suurus:

Siseministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2012, 4

Siseministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” muutmine

Vastu võetud 29.12.2011 nr 33

Määrus kehtestatakse „Politsei ja piirivalve seaduse” § 42 lõike 2 alusel.

Siseministri 28. detsembri 2009. a määruses nr 96 „Isikuankeedi vorm” (RTL 2009, 100, 1494) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõna „politseiasutuse” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

Lisa Isikuankeedi vorm

/otsingu_soovitused.json