Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruse nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2015, 1

Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruse nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2014 nr 57

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 36 lõike 9 alusel.

Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruses nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) paberil mõõtmetega 100 × 70 mm või ümarate nurkadega plastkaart mõõtmetega 85 × 54 mm;”;

2) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Jahitunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json