Teksti suurus:

Maksimaalselt jaotatava omakapitali summa arvutamise kord

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2015, 19

Maksimaalselt jaotatava omakapitali summa arvutamise kord

Vastu võetud 09.07.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 8650 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kord krediidiasutuse poolt maksimaalselt jaotatava omakapitali summa arvutamiseks.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määrus kohaldub kõikidele Eestis tegevusloa saanud krediidiasutustele konsolideerimata ja konsolideeritud alusel.

§ 3.   Maksimaalne jaotatav omakapitali summa

  (1) Maksimaalselt jaotatava omakapitali summa arvutamiseks korrutab krediidiasutus lõike 3 kohaselt määratud summa lõike 4 kohaselt määratud teguriga.

  (2) Juhul kui krediidiasutus on pärast kombineeritud kapitalipuhvri nõude täitmata jätmise ilmnemist ning enne maksimaalse jaotatava omakapitali summa Finantsinspektsioonile esitamist teinud krediidiasutuste seaduse § 8650 lõikes 2 nimetatud väljamakseid, vähendatakse maksimaalset jaotatavat omakapitali summat nende maksete võrra.

  (3) Lõikes 1 nimetatud ja lõikes 4 määratud korras leitud teguriga korrutamisele kuuluv omakapitali summa hõlmab käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud summasid, millest on maha arvatud nendega kaasnevad maksud, mis tuleb tasuda juhul, kui omakapitali summasid välja ei maksta ja need jäävad krediidiasutuse käsutusse:
  1) vahekasum, mis ei ole arvatud Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (edaspidi pangandusmäärus) artikli 26 lõike 2 kohaselt esimese taseme põhiomavahendite hulka ning mis on teenitud pärast viimast kasumi jaotamise otsust või krediidiasutuste seaduse § 8650 lõikes 2 nimetatud väljamaksete tegemist või otsustamist;
  2) aastakasum, mis ei ole arvatud pangandusmääruse artikli 26 lõike 2 kohaselt esimese taseme põhiomavahendite hulka ning mis on teenitud pärast viimast kasumi jaotamise otsust või krediidiasutuste seaduse § 8650 lõikes 2 nimetatud väljamaksete tegemist või otsustamist.

  (4) Lõikes 1 nimetatud tegur määratakse järgmiselt:
  1) tegur on 0, kui krediidiasutuse säilitatavad esimese taseme põhiomavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta pangandusmääruse artikli 92 lõike 1 punkti c kohane omavahendite nõue, mis on kooskõlas pangandusmääruse artikli 92 lõikega 3 arvutatud protsendina koguriskipositsioonist, jäävad kombineeritud puhvri nõude esimesse (st madalaimasse) kvartiili;
  2) tegur on 0,2, kui krediidiasutuse säilitatavad esimese taseme põhiomavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta pangandusmääruse artikli 92 lõike 1 punkti c kohane omavahendite nõue, mis on kooskõlas pangandusmääruse artikli 92 lõikega 3 arvutatud protsendina koguriskipositsioonist, jäävad kombineeritud puhvri nõude teise kvartiili;
  3) tegur on 0,4, kui krediidiasutuse säilitatavad esimese taseme põhiomavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta pangandusmääruse artikli 92 lõike 1 punkti c kohane omavahendite nõue, mis on kooskõlas pangandusmääruse artikli 92 lõikega 3 arvutatud protsendina koguriskipositsioonist, jäävad kombineeritud puhvri nõude kolmandasse kvartiili;
  4) tegur on 0,6, kui krediidiasutuse säilitatavad esimese taseme põhiomavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta pangandusmääruse artikli 92 lõike 1 punkti c kohane omavahendite nõue, mis on kooskõlas pangandusmääruse artikli 92 lõikega 3 arvutatud protsendina koguriskipositsioonist, jäävad kombineeritud puhvri nõude neljandasse (st kõrgeimasse) kvartiili.

  (5) Iga kvartiili alam- ja ülempiir arvutatakse järgmiselt:

Qn näitab vastava kvartiili ordinaalarvu.

Ülo Kaasik
Asepresident presidendi ülesannetes

/otsingu_soovitused.json