Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2016, 32

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Vastu võetud 04.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 111 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vorm

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlusele tuleb lisada sotsiaalhoolekande seaduse §-s 109 nimetatud lapsehoiuteenusele õigustatud isikul järgmised dokumendid:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
  4) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või sotsiaalhoolekande seaduse § 130 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json