Teksti suurus:

Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2017, 6

Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 03.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 20 lõike 12, § 21 lõike 6, § 26 lõike 14, § 27 lõike 1 ja § 441 lõike 13 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” lisa 1 „Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus” ja lisa 2 „Maksukohustuslase kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” lisa 1 „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avaldus” ja lisa 2 „Vorm PKO” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.   Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruse nr 67 „Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord” muutmine

Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 67 „Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käibemaksugrupina registreerimiseks esitavad lõikes 1 nimetatud maksukohustuslased käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil KRÜ kirjaliku avalduse Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur). Avaldus esitatakse esindusisiku kaudu.”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

3) lisa 1 „Vorm KRÜ” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.   Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruse nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm” muutmine

Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruse nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm” lisa 1 „Vorm KMD” ja lisa 2 „Vorm KMD INF” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5.   Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” muutmine

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” § 3 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) pädeva mõõtja tunnistus, välja arvatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 331 lõikes 3 sätestatud juhtudel;”.

§ 6.   Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 74 „Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm” kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 74 „Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 4 rakendatakse 2017. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Määruse § 6 rakendatakse tagasiulatuvalt 2013. aasta 1. juulist.

Sven Sester
Rahandusminister

Dmitri Jegorov
Maksu- ja tollipoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus

Lisa 2 Maksukohustuslase kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Lisa 1 Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avaldus

Lisa 2 Vorm PKO

Lisa 1 Vorm KRÜ

Lisa 1 Vorm KMD

Lisa 2 Vorm KMD INF

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json