Teksti suurus:

Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.01.2021, 13

Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele
[RT I, 17.01.2014, 5 - jõust. 20.01.2014]

Vastu võetud 13.08.2010 nr 56
RT I 2010, 57, 389
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.01.2014RT I, 17.01.2014, 520.01.2014
12.05.2016RT I, 19.05.2016, 522.05.2016
27.11.2020RT I, 01.12.2020, 904.12.2020
23.12.2020RT I, 06.01.2021, 409.01.2021

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.
[RT I, 17.01.2014, 5 - jõust. 20.01.2014]

§ 2.   Nõuded ruumidele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  (1) Koolitervishoiuteenuse osutamise asukohas peab olema järgmine ruum:

Ruumi nimetus

Minimaalne pindala,
m2

Märkus

 

Vastuvõturuum

16

Ruumi pikkus minimaalselt 6 m või selle puudumisel tagada 6 m nõuetele vastava muu ruumi kasutamine nägemisteravuse hindamiseks.
Ruumi pikkus ei pea olema 6 m juhul, kui kasutatakse nägemisteravuse hindamiseks metoodikat, mis ei nõua 6 m olemasolu.

  (11) Lõikes 1 nimetatud ruumi pindala võib olla lubatud suurusest kuni 10% väiksem.
[RT I, 01.12.2020, 9 - jõust. 04.12.2020]

  (2) Vastuvõturuumi osas lähtutakse «Ehitusseaduse» § 3 lõigete 9 ja 10 alusel sätestatust.

  (3) Vastuvõturuumi kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfitseerimist.

  (4) Vastuvõturuumis peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrgu süsteemiga.

  (5) Vastuvõturuumi sisseseade ja aparatuuri paigaldus ning kasutamise viisid peavad olema inimestele ohutud ja vastama kaasas olevatele juhenditele ja tööohutusnõuetele.

§ 3.   Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  (1) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab vastuvõturuumis olema järgmine mittemeditsiiniline sisseseade ja töövahendid:
  1) tool (toolid) õpilasele ja saatjale;
  2) kooliõe töölaud ja tool;
  3) lukustatav kapp dokumentide säilitamiseks.

  (2) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peab vastuvõturuumis olema järgmine meditsiiniline sisseseade ja aparatuur:
  1) vererõhuaparaat koos mansettidega suurustes 8×20 cm ja 12×28 cm;
  2) glükomeeter ja testribad veresuhkru määramiseks;
  3) stetofonendoskoop;
  4) veenisulgur (žgutt);
  5) lamp neelu vaatamiseks;
  6) valgustatud silmatabel;
  7) pikkuse mõõtmise vahend;
  8) kaal;
  9) mõõdulint;
  10) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
  11) luup;
  12) käärid;
  13) reguleeritav kaelatugi;
  14) termotekk;
  15) täispuhutavad lahased;
  16) geelikott;
  17) ühekordne mask kunstliku hingamise tegemiseks;
  18) külmaelemendiga varustatud konteiner vaktsiinide transpordiks;
  19) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks;
  20) külmkapi termomeeter (2 tk);
  21) ruumiõhu termomeeter;
  22) uuringulaud;
  23) statiiv;
  24) lukustatav ravimikapp;
  25) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
  26) eraldussirm;
  27) arvuti (riist- ja tarkvara) ja printer;
  28) telefon;
  29) otoskoop koos otsikutega;
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]
  30) infrapunatermomeeter.
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

  (3) Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peavad vastuvõturuumis olema järgmised töövahendid:
  1) süstlad ja süstlanõelad;
  2) süstalde ja nõelte hävitamise konteiner;
  3) infusioonisüsteemid koos erinevas suuruses kanüülidega;
  4) ühekordsed kaitsekindad;
  5) desinfitseerimisvahend naha puhastamiseks ja haavaravi vahendid;
  6) kätehügieeni vahendid;
  7) desinfektsioonivahendid, instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
  8) paberkäterätikud;
  9) haavasidumismaterjalid;
  10) ühekordsed spaatlid;
  11) ühekordsed pintsetid;
  12) ühekordsed maskid;
  13) ühekordsed neerukausid;
  14) ühekordsed joogitopsid.

§ 4.   Nõuded ravimitele koolitervishoiuteenuse osutamiseks

  Koolitervishoiuteenuse osutamiseks peavad vastuvõturuumis olema:
  1) epinefriini süstelahus;
  2) antihistamiinikum;
  3) salbutamool inhalatsiooniaerosool;
  4) 0,9%-line naatriumkloriidilahus;
  5) süsivesikud 10%-lise infusioonilahusena ja tablettidena;
  6) paratsetamool 500 mg;
  7) meditsiiniline süsi;
  8) vahend põletuse esmaabiks.
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

§ 5.   Nõuded ruumile ja sisseseadele koduõendusteenuse osutamiseks

  (1) Koduõendusteenuse osutajalt on nõutav vähemalt dokumentide nõuetekohaseks hoidmiseks sobiva ja andmekaitse nõuetele vastava ruumi ning töövahendite ja aparatuuri hoidmiseks vastava ruumi olemasolu.

  (2) Ruumis peab olema peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrgu süsteemiga.
[RT I 2010, 57, 389 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.   Nõuded aparatuurile ja töövahenditele koduõendusteenuse osutamiseks

  (1) Koduõendusteenuse osutamiseks peab õel olema järgmine aparatuur ja töövahendid:
  1) vererõhuaparaat nii täiskasvanutele kui lastele mõeldud mansettidega;
  2) glükomeeter ja testribad;
  3) stetofonendoskoop;
  4) lamp neelu vaatamiseks;
  5) mõõdulint;
  6) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
  7) luup;
  8) käärid;
  9) konteiner laboratoorsete analüüside transportimiseks;
  10) arvuti (riist- ja tarkvara);
  11) mobiiltelefon;
  12) ühekordne mask kunstliku hingamise tegemiseks;
  13) süstlad ravimite s/c, i/m ja i/v manustamiseks;
  14) erinevas suuruses kanüülid;
  15) süstalde ja nõelte hävitamise konteiner;
  16) infusioonisüsteemid;
  17) erinevas suuruses põiekateetrid;
  18) erinevas suuruses nasogastraalsondid;
  19) vahendid aspireerimiseks;
  20) vahendid klistiiri tegemiseks;
  21) esmaabivahendid;
  22) ühekordsed kaitsekindad;
  23) nahapuhastusvahendid;
  24) kätehügieeni vahendid;
  25) haavasidumismaterjalid;
  26) ühekordsed spaatlid;
  27) anatoomilised pintsetid;
  28) ühekordsed pintsetid;
  29) ühekordsed maskid;
  30) ühekordsed neerukausid.

  (2) Koduõendusteenuse osutamiseks peab õel olema vajadusel järgmine aparatuur ja töövahendid:
  1) pulssoksümeeter;
  2) inhalaator;
[RT I 2010, 57, 389 - jõust. 01.01.2011]
  3) külmaelemendiga varustatud konteiner vaktsiinide transpordiks;
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]
  4) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks;
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]
  5) külmkapi termomeeter (2 tk).
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

§ 61.   Nõuded ravimitele koduõendusteenuse osutamiseks

  Immuniseerimise teostamiseks peavad koduõendusteenuse osutajal olema §-s 73 nimetatud ravimid.
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

§ 7.   Nõuded aparatuurile koduõendus-hooldusteenuse osutamiseks
[RT I 2010, 57, 389 - jõust. 01.09.2010, kehtis kuni 01.01.2011]

§ 71.   Nõuded ruumidele õe vastuvõtuteenuse osutamiseks

  (1) Õe vastuvõtuteenuse osutamise koha ruumid (edaspidi ruumid) võivad paikneda tervishoiu- või üldkasutatavas hoones.

  (2) Elumajja lubatakse ruume planeerida eluruumidest eraldatult, võttes arvesse järgmisi tingimusi:
  1) sissepääs ruumidesse asub eluruumide koridori sissepääsudest eraldi;
  2) eluruumide koridoriga ühise sissekäigu korral on selle kohta olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu liikmete kirjalik nõusolek.

  (3) Õe vastuvõtuteenuse osutamise kohas peavad olema vähemalt järgmised ruumid:
  1) vastuvõtu- ja protseduuriruum(id) (pindalaga 2 x 12 m2 või 16 m2);
  2) ooteruum;
  3) tualettruum;
  4) ruum koristusvahendite hoidmiseks.

  (31) Lõike 3 punktis 1 nimetatud ühe ruumina planeeritud vastuvõtu- ja protseduuriruumi pindala võib olla lubatud suurusest kuni 10% väiksem.
[RT I, 01.12.2020, 9 - jõust. 04.12.2020]

  (4) Õe vastuvõtuteenuse osutamise koha ruumid, aparatuur ja sisseseade võivad olla ühiskasutuses teise tervishoiu- või sotsiaalteenuse osutajaga.

  (5) Vastuvõtu- ja protseduuriruum ei tohi paikneda ehitise maa-alusel korrusel, ruumi kõrgus peab olema vähemalt 2,5 meetrit.

  (6) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille terviseohutus on tõendatud ja mis vastavad tootja poolt ette nähtud kasutusotstarbele.

  (7) Vastuvõtu- ja protseduuriruum peab olema õe tegevusele vastava funktsionaalse lahendusega ning võimaldama privaatsust ja konfidentsiaalsust.

  (8) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristamist ja desinfitseerimist.

  (9) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning tualettruumis peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.

  (10) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumis peab olema ka loomulik valgustus.

  (11) Ruumides peab olema piisav ventilatsioon, arvestades võimalikku samal ajal ruumis viibivate inimeste arvu.

  (12) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrguga.
[RT I, 19.05.2016, 5 - jõust. 22.05.2016]

§ 72.   Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele õe vastuvõtuteenuse osutamiseks

  (1) Õe vastuvõtuteenuse osutamiseks peab vastuvõtu- ja protseduuriruumis olema järgmine sisseseade:
  1) toolid patsiendile ja tema saatjale;
  2) õe töölaud ja tool;
  3) arvuti (riist- ja tarkvara);
  4) printer;
  5) telefon;
  6) kohtvalgustus;
  7) kapp või riiul õppevahendite ja -materjalide hoidmiseks;
  8) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
  9) lukustatav ravimikapp;
  10) uuringulaud või -tool;
  11) lukustatav kapp dokumentide säilitamiseks.

  (2) Õe vastuvõtuteenuse osutamise kohas peavad olema järgmised aparaadid ja töövahendid:
  1) näitlikud õppevahendid patsiendiõpetuse läbiviimiseks;
  2) vererõhuaparaat erinevas mõõdus mansettidega;
  3) stetofonendoskoop;
  4) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
  5) kaal;
  6) pikkusemõõtja;
  7) mõõdulint;
  8) ühekordsed hügieeni- ja kaitsevahendid;
  9) esmaabivahendid, sealhulgas vahendid §-s 73 loetletud ravimite manustamiseks;
  10) antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid.

  (3) Õe vastuvõtuteenuse osutamiseks peavad õel olema vajaduse korral sõltuvalt tegevuse spetsiifikast täiendavad aparaadid ja töövahendid.
[RT I, 19.05.2016, 5 - jõust. 22.05.2016]

§ 73.   Nõuded ravimitele õe vastuvõtuteenuse osutamiseks

  Õe vastuvõtuteenuse osutamiseks peavad olema järgmised ravimid:
  1) 0,1% epinefriinilahus;
[RT I, 19.05.2016, 5 - jõust. 22.05.2016]
  2) 0,9% naatriumkloriidilahus;
[RT I, 19.05.2016, 5 - jõust. 22.05.2016]
  3) antihistamiinikum.
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

§ 8.   Kehtetuks tunnistamine
[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine ja rakendamine
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

  (2) Määruse §-d 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2011. a.

  (3) Määruse § 7 kehtib kuni 1. jaanuarini 2011. a.

  (4) Määruse § 6 lõike 2 punktides 3–5 nimetatud aparatuur ja töövahendid peavad koduõendusteenuse osutajal olemas olema hiljemalt 1. jaanuariks 2022. a.
[RT I, 06.01.2021, 4 - jõust. 09.01.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json