Teksti suurus:

Ametnike teenistuslähetusse saatmist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.02.2018, 10

Ametnike teenistuslähetusse saatmist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 01.02.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5, kaitseväeteenistuse seaduse § 113 lõike 3 ja tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruses nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Välisvaluutas tehtud kulutused hüvitatakse lähetatule Eestis käibel olevas rahas, võttes aluseks kuludokumendil kajastatud või lähetuspäevale järgneval tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi, või lähtudes lähetatu tegelikult kantud kuludest.”;

2) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 6 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 49 „Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruses nr 49 „Tegevväelase lähetusse saatmise ning sellega seotud kulu hüvitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json