Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. novembri 2011. a määruse nr 67 „Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastal” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2012, 2

Keskkonnaministri 21. novembri 2011. a määruse nr 67 „Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastal” muutmine

Vastu võetud 29.02.2012 nr 9

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 11 ja 12 alusel.

Keskkonnaministri 21. novembri 2011. a määruses nr 67 „Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastal” (RT I, 24.11.2011, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 2–12 sõnastatakse järgmiselt:

„2) veebruaris – 57;
3) märtsis – 79;
4) aprillis – 127;
5) mais – 190;
6) juunis – 270;
7) juulis – 342;
8) augustis – 357;
9) septembris – 344;
10) oktoobris – 254;
11) novembris – 129;
12) detsembris – 58.”;

2) paragrahvi 2 lõike 6 punktid 1–12 sõnastatakse järgmiselt:

„1) jaanuaris – 6;
2) veebruaris – 19;
3) märtsis – 38;
4) aprillis – 47;
5) mais – 61;
6) juunis – 88;
7) juulis – 61;
8) augustis – 56;
9) septembris – 61;
10) oktoobris – 38;
11) novembris – 19;
12) detsembris – 18.”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 57;”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel, mõlemal veekogul kokku – 117.”;

5) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Harrastuskalapüügil sise- ja piiriveekogudel ühel kalendrikuul kasutada lubatudnakkevõrkude piirarvud 2012. aastal, kui taotlus esitatakse Keskkonnaametile või elektroonilise kanali kaudu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json