Teksti suurus:

Sotsiaalministri 9. mai 2007. a määruse nr 44 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide kinnitamine ja aruannete esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2012, 5

Sotsiaalministri 9. mai 2007. a määruse nr 44 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide kinnitamine ja aruannete esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 29.02.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 6 punkti 81 alusel.

Sotsiaalministri 9. mai 2007. a määruse nr 44 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide kinnitamine ja aruannete esitamise kord” (RT I, 04.01.2011, 8) lisad 4, 6, 10, 11 ja 17 kehtestatakse uues sõnastuses vastavalt käesoleva määruse lisadele 1–5.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json