Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastal

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2012, 7

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu, püügivahendite piirarv harrastuslikul kalapüügil 2012. aastal

Vastu võetud 21.11.2011 nr 67
RT I, 24.11.2011, 7
jõustumine 27.11.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2012RT I, 06.03.2012, 209.03.2012

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigete 11, 111, 112, 12 ja 18, § 19 lõike 3, „Keskkonnatasude seaduse” § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 33 lõike 4 ja § 39 lõike 6 alusel.

1. peatükk Reguleerimisala 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse 2012. aastaks:
  1) piirkonnad, kus harrastuslikul kalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda ning nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite piirarv;
  2) ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil;
  3) harrastuspüügiõiguse tasu kalastuskaardi alusel.

  (2) Määrus reguleerib harrastuslikku kalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

2. peatükk Harrastuslik kalapüük nakkevõrgu ja õngejadaga ning ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil 

§ 2.   Lubatud püügivahendite piirarv ja harrastuspüügiõiguse tasu Läänemerel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Harju maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) jaanuaris – 54;
  2) veebruaris – 70;
  3) märtsis – 81;
  4) aprillis – 135;
  5) mais – 205;
  6) juunis – 318;
  7) juulis – 404;
  8) augustis – 421;
  9) septembris – 404;
  10) oktoobris – 270;
  11) novembris – 135;
  12) detsembris – 65.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Harju maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) jaanuaris – 46;
  2) veebruaris – 57;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  3) märtsis – 79;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  4) aprillis – 127;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  5) mais – 190;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  6) juunis – 270;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  7) juulis – 342;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  8) augustis – 357;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  9) septembris – 344;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  10) oktoobris – 254;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  11) novembris – 129;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  12) detsembris – 58.
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Hiiu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on 94.

  (4) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Hiiu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on 81.

  (5) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Ida-Viru maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) jaanuaris – 13;
  2) veebruaris – 30;
  3) märtsis – 51;
  4) aprillis – 62;
  5) mais – 78;
  6) juunis – 111;
  7) juulis – 78;
  8) augustis – 73;
  9) septembris – 78;
  10) oktoobris – 51;
  11) novembris – 30;
  12) detsembris – 24.

  (6) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Ida-Viru maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) jaanuaris – 6;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  2) veebruaris – 19;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  3) märtsis – 38;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  4) aprillis – 47;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  5) mais – 61;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  6) juunis – 88;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  7) juulis – 61;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  8) augustis – 56;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  9) septembris – 61;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  10) oktoobris – 38;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  11) novembris – 19;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  12) detsembris – 18.
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]

  (7) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Lääne maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) jaanuaris – 11;
  2) veebruaris – 16;
  3) märtsis – 32;
  4) aprillis – 49;
  5) mais – 65;
  6) juunis – 86;
  7) juulis – 97;
  8) augustis – 103;
  9) septembris – 92;
  10) oktoobris – 76;
  11) novembris – 35;
  12) detsembris – 19.

  (8) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Lääne maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) jaanuaris – 9;
  2) veebruaris – 14;
  3) märtsis – 28;
  4) aprillis – 41;
  5) mais – 55;
  6) juunis – 74;
  7) juulis – 83;
  8) augustis – 87;
  9) septembris – 78;
  10) oktoobris – 64;
  11) novembris – 30;
  12) detsembris – 16.

  (9) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Lääne-Viru maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) jaanuaris – 22;
  2) veebruaris – 22;
  3) märtsis – 32;
  4) aprillis – 49;
  5) mais – 54;
  6) juunis – 59;
  7) juulis – 59;
  8) augustis – 59;
  9) septembris – 54;
  10) oktoobris – 54;
  11) novembris – 49;
  12) detsembris – 27.

  (10) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Lääne-Viru maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) jaanuaris – 18;
  2) veebruaris – 18;
  3) märtsis – 28;
  4) aprillis – 41;
  5) mais – 46;
  6) juunis – 51;
  7) juulis – 51;
  8) augustis – 51;
  9) septembris – 46;
  10) oktoobris – 46;
  11) novembris – 41;
  12) detsembris – 23.

  (11) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Pärnu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) jaanuaris – 43;
  2) veebruaris – 43;
  3) märtsis – 54;
  4) aprillis – 81;
  5) mais – 86;
  6) juunis – 92;
  7) juulis – 108;
  8) augustis – 103;
  9) septembris – 97;
  10) oktoobris – 92;
  11) novembris – 65;
  12) detsembris – 43.

  (12) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Pärnu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) jaanuaris – 37;
  2) veebruaris – 37;
  3) märtsis – 46;
  4) aprillis – 69;
  5) mais – 74;
  6) juunis – 78;
  7) juulis – 92;
  8) augustis – 87;
  9) septembris – 83;
  10) oktoobris – 78;
  11) novembris – 55;
  12) detsembris – 37.

  (13) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Saare maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) jaanuaris – 81;
  2) veebruaris – 92;
  3) märtsis – 108;
  4) aprillis – 189;
  5) mais – 199;
  6) juunis – 280;
  7) juulis – 291;
  8) augustis – 291;
  9) septembris – 280;
  10) oktoobris – 189;
  11) novembris – 189;
  12) detsembris – 81.

  (14) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel Saare maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) jaanuaris – 69;
  2) veebruaris – 78;
  3) märtsis – 92;
  4) aprillis – 161;
  5) mais – 169;
  6) juunis – 238;
  7) juulis – 247;
  8) augustis – 247;
  9) septembris – 238;
  10) oktoobris – 161;
  11) novembris – 161;
  12) detsembris – 69.

  (15) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel ajavahemikul märts–oktoober antakse kalastuskaarte kuni 100 konksuga õngejadaga püügiks seitsmepäevaseks perioodiks:
  1) Harju maakonnas;
  2) Hiiu maakonnas;
  3) Ida-Viru maakonnas;
  4) Lääne maakonnas;
  5) Lääne-Viru maakonnas;
  6) Pärnu maakonnas;
  7) Saare maakonnas.

  (16) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal püsiasustusega väikesaare püsielanikule üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) Abruka – 12;
  2) Kihnu – 45;
  3) Manija – 15;
  4) Prangli – 90;
  5) Ruhnu – 15;
  6) Vilsandi – 21;
  7) Vormsi – 45.

  (17) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal antakse püsiasustusega väikesaare püsielanikule ajavahemikul märts kuni oktoober kalastuskaarte seitsmepäevaseks perioodiks kuni 300 konksuga õngejadaga püügiks:
  1) Abruka;
  2) Kihnu;
  3) Manija;
  4) Ruhnu;
  5) Vilsandi;
  6) Vormsi.

  (18) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust on:
  1) nakkevõrguga püügil käesoleva paragrahvi lõigetes 1–14 nimetatud piirkondades – 13 eurot;
  2) nakkevõrguga püügil käesoleva paragrahvi lõikes 16 nimetatud piirkondades – 6,5 eurot.

  (19) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest seitsmepäevaseks perioodiks, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 15 ja 17 nimetatud piirkondades ja õngejadaga püügil – 2 eurot.

  (20) Harrastuspüügiõiguse tasu võetakse eraldi iga käesoleva paragrahvi lõigetes 1–17 nimetatud piirkonna eest.

§ 3.   Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel ajavahemikul 1. märts – 5. mai kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 94;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 65;
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 123;
  4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 134.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel ajavahemikul 1. märts – 5. mai kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 80;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 57;
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 105;
  4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 117.
[RT I, 06.03.2012, 2 - jõust. 09.03.2012]

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel ajavahemikul 1. märts – 5. mai püsiasustusega väikesaare püsielanikule kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal on 100.

  (4) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel ajavahemikul märts kuni oktoober antakse kalastuskaarte kuni 100 konksuga õngejadaga püügiks seitsmepäevaseks perioodiks:
  1) Ida-Viru maakonnas;
  2) Jõgeva maakonnas;
  3) Põlva maakonnas;
  4) Tartu maakonnas.

  (5) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest nakkevõrguga püügil Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud piirkondades on:
  1) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud piirkondades ajavahemikul 1. märts – 5. mai – 13 eurot;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 1. märts – 5. mai – 6,5 eurot.

  (6) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni 100 konksuga õngejadaga püügiks seitsmepäevaseks perioodiks, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirkondades on 2 eurot.

  (7) Harrastuspüügiõiguse tasu võetakse eraldi käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 iga nimetatud piirkonna eest.

§ 4.   Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Võrtsjärvel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Võrtsjärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) jaanuaris – 22;
  2) veebruaris – 22;
  3) märtsis – 22;
  4) septembris – 22;
  5) oktoobris – 22;
  6) novembris – 22;
  7) detsembris – 22.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Võrtsjärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) jaanuaris – 18;
  2) veebruaris – 18;
  3) märtsis – 18;
  4) septembris – 18;
  5) oktoobris – 18;
  6) novembris – 18;
  7) detsembris – 18.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Võrtsjärvel, märts kuni oktoober, antakse kalastuskaarte kuni 100 konksuga õngejaga püügiks seitsme päevaseks perioodiks.

  (4) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudel on 13 eurot.

  (5) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest seitsmepäevaseks perioodiks, sõltumata püügipäevade arvust, õngejadaga püügil Võrtsjärvel on 8 eurot.

§ 5.   Lubatud püügivahendite piirarv ja püügikitsendused sise- ja piiriveekogudes, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil sise- ja piiriveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud taotlemisel Keskkonnaametist ja elektroonilise kanali kaudu on toodud käesoleva määruse lisas.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva ja Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

  (4) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega alla 100 mm.

  (5) Harrastuslikul kalapüügil siseveekogudel, ajavahemikul märts kuni oktoober, antakse kalastuskaarte kuni 100 konksuga õngejadaga püügiks seitsmepäevaseks perioodiks:
  1) Jõgeva maakonnas Kuremaa ja Kaiavere järvel;
  2) Põlva maakonnas Meelva järvel, Jõksi järvel, Kooraste Suurjärvel, Valgjärvel, Piigandi järvel, Erastvere järvel, Järvepää järvel, Kiidjärvel, Orava järvel, Tilsi Kõrbjärvel, Tilsi Pikkjärvel, Uiakatsi järvel, Värska järvel, Mutsina järvel ning Räpina, Leevaku, Leevijõe ja Põlva paisjärvel;
  3) Pärnu maakonnas Ermistu järvel ja Kaisma järvel;
  4) Saare maakonnas Suurlahel;
  5) Tartu maakonnad Suur-Emajõel ja Saadjärvel;
  6) Valga maakonnas Aheru järvel, Nõuni järvel ja Tündre järvel, Väikesel Emajõel, Pikre järvel, Udsu järvel, Virtsjärvel, Koorküla Valgjärvel, Kadastiku järvel, Korijärvel, Juusa järvel, Inni järvel, Pörja Porijärvel, Pilkuse järvel, Kiidjärvel ja Karula Pikkjärvel;
  7) Viljandi maakonnas Õisu järvel, Ruhijärvel, Kariste järvel, Päidre järvel, Veisjärvel, Parika järvel, Mäeküla järvel ja Kuuni järvel;
  8) Võru maakonnas Tamula järvel, Vagula järvel, Hino järvel, Ähijärvel, Pabra järvel, Lõõdla järvel, Murati järvel, Kirikumäe järvel, Pullijärvel, Uhtjärvel, Kahrila järvel, Rõuge Suurjärvel, Rõuge Ratasjärvel, Tsolgo Pikkjärvel, Väimela Mäejärvel, Vaskna järvel, Palujüri järvel, Kavadi järvel ja Võhandu jõel.

§ 6.   Harrastuspüügiõiguse tasu sise- ja piiriveekogudel välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel

  (1) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud sise- ja piiriveekogudel on:
  1) nakkevõrguga püügil – 13 eurot;
  2) nakkevõrguga püügil Tartu ja Jõgeva maakonnas – 6,5 eurot.

  (2) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest seitsmepäevaseks perioodiks, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse § 5 lõikes 5 nimetatud siseveekogudel ja ajavahemikuks on:
  1) kuni 100 konksuga õngejadaga püügil – 2 eurot;
  2) kuni 100 konksuga õngejadaga püügil Kuremaa järvel, Kaiavere järvel, Saadjärvel ja Vagula järvel – 8 eurot.

  (3) Harrastuspüügiõiguse tasu võetakse eraldi käesoleva määruse § 5 lõigetes 1 ja 5 iga nimetatud piirkonna eest.

3. peatükk Harrastuslik kalapüük liivi ja kuuritsaga 

§ 7.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu siseveekogudes harrastuslikul kalapüügil liivi ja kuuritsaga

  (1) Harrastuslikuks kalapüügiks antakse ajavahemikuks 1. juunist kuni 31. augustini liivi ja kuuritsaga ühepäevase kehtivusega kalastuskaart.

  (2) Liivi ja kuuritsaga on keelatud püüda alla 10 hektarilistel järvedel, vooluveekogudel, Võrtsjärvel, Peipsi järvel, Narva veehoidlal ja kaitsealade sihtkaitsevööndisse jäävatel veekogudel.

  (3) Harrastuspüügiõiguse tasu ühe päeva eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajavahemikuks püügiks liivi ja kuuritsaga on 2 eurot.

4. peatükk Harrastuslik kalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga 

§ 8.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Jõgeva ja Tartu maakonnas harpuunpüssi ja harpuuniga

  (1) Harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte Jõgeva ja Tartu maakonnas järgmistele veekogudele:
  1) Kuremaa järv;
  2) Saadjärv.

  (2) Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud kõigis keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” nimetatud veekogudes või nende lõikudes.

  (3) Harrastuspüügiõiguse tasu harpuunpüssi ja harpuuniga ühepäevase kehtivusega kalastuskaardi eest on 2 eurot.

  (4) Kalastuskaart harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga kehtib üheaegselt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel.

5. peatükk Lõheliste püük 

§ 9.   Püügikitsendused lõhe ja meriforelli ning spinningu ja lendõngega püügil jõgedes, kalastuskaardi alusel lubatud püük spinningu ja lendõngega ja harrastuspüügiõiguse tasu

  (1) Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Valgejõel on keelatud püüda lõhet ning meriforelli 15. oktoobrist 15. novembrini.

  (2) Harrastuslikuks püügiks spinningu ja lendõngega antakse jõgedel kalastuskaarte järgmistele jõelõikudele järgmistel ajavahemikel:
  1) Pirita jõele Vaskjala paisust suudmeni ajavahemikul 1. septembrist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  2) Jägala jõele Linnamäe paisust suudmeni 1. septembrist 31. detsembrini;
  3) Valgejõele Kotka paisust suudmeni 1. jaanuarist kuni 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  4) Selja jõele Arkna sillast suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  5) Narva jõele Narva Hüdroeleketrijaamast suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;
  6) Vääna jõele Vahiküla astangutest suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  7) Purtse jõele Sillaoru paisust suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini.

  (3) Harrastuspüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirkondades kalastuskaardi alusel püügil on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks – 7 eurot;
  2) kalapüügiõiguse eest 3 päevaks – 14 eurot.

  (4) Kalastuskaart spinningu ja lendõngega püügiks ning lõhe ja meriforelli püügiks kehtib üheaegselt kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud veekogudel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud jõgedes ja ajavahemikel on keelatud kasutada spinninguga püügil lanti või lendõngega püügil kunstpeibutist, mille pikkus on suurem kui 18 cm, arvestamata konksude ja neid hoidvate rõngaste pikkust. Landi või kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel ei tohi konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

  (6) Lõhe ja meriforelli kalastuskaardi alusel püügil on lõikes 2 nimetatud piirkondades, välja arvatud Narva ja Jägala jões, ühel isikul ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kokku kuni kaks lõhet või meriforelli või üks lõhe ja üks meriforell.

§ 10.   Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil forellijõgedel

  (1) Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
  1) Esna jõel;
  2) Navesti jõel;
  3) Neeva kanalis;
  4) Norra ojas;
  5) Oostriku jõel;
  6) Palu peakraavis;
  7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
  8) Preedi jõel;
  9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
  10) Vodja jõel;
  11) Võlingi ehk Võllinge ojas;
  12) Onga jõel.

  (2) Harrastuslik kalapüük spinningu ja lendõngega on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel lubatud kalastuskaardi alusel.

  (3) Harrastuspüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustel on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1 aastaks – 36 eurot;
  2) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks – 3 eurot.

  (4) Kalastuskaart forellipüügiks kehtib üheaegselt kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel.

6. peatükk Kalapüük looduskaitsealadel 

§ 11.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Silma looduskaitsealal

  (1) Silma looduskaitsealalal antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte järgmistele veekogudele:
  1) Sutlepa meri;
  2) Saunja laht.

  (2) Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on kalapüük keelatud 1. märtsist 30. juunini.

  (3) Saunja lahel ja Sutlepa merel võib kalastuskaardi anda püügiks lihtkäsiõngega, käsiõngega, spinninguga, lendõngega ja sikutiga.

  (4) Silma looduskaitsealal on 2012. aastal harrastuslikul kalapüügil keelatud kasutada nakkevõrku.

  (5) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühepäevaseks perioodiks on 6 eurot.

§ 12.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Matsalu rahvuspargis

  (1) Harrastuslikuks kalapüügiks Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piiridesse jäävate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte püügiks spinninguga, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga taotlemisel Keskkonnaametist järgmiselt:
  1) ajavahemikus 1. jaanuar – 15. veebruar Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J;
  2) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 437;
  3) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõeni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani;
  4) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 81;
  5) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, „Kalatee” sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 32;
  6) ajavahemikus 16. november – 31. detsember Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J.

  (2) Harrastuslikuks kalapüügiks Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piiridesse jäävate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte püügiks spinninguga, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga taotlemisel elektroonilise kanali kaudu järgmiselt:
  1) ajavahemikus 1. jaanuar – 15. veebruar Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J;
  2) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 373;
  3) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõeni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani;
  4) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 69;
  5) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, „Kalatee” sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 28;
  6) ajavahemikus 16. november – 31. detsember Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J.

  (3) Kalapüügiks käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 punktides 1–6 toodud tingimustel on harrastuspüügiõiguse tasu 7 eurot.

  (4) Harrastuspüügiõiguse tasu võetakse eraldi iga käesoelava paragrahvi lõigete 1 ja 2 punktides 1–6 nimetatud piirkondade eest.

  (5) Matsalu rahvuspargis on harrastuslikul kalapüügil keelatud kasutada nakkevõrku.

§ 13.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Endla looduskaitsealal

  (1) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal antakse üheks kalendrikuuks ja üheks päevaks järgmistele veekogudele:
  1) Endla järv;
  2) Sinijärv.

  (2) Endla järvel ja Sinijärvel on kalastuskaardi alusel lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng või sikuti.

  (3) Kalapüük Endla looduskaitsealal Endla järvel ja Sinijärvel on keelatud 1. aprillist 30. juunini.

  (4) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel üheks kalendrikuuks on 7 eurot ja üheks päevaks 3 eurot.

7. peatükk Vähipüük 

§ 14.   Kasutada lubatud vähipüügivahendi piirarv

  (1) Harrastuslikul kalapüügil vähinata või vähimõrra (edaspidi vähipüügivahendite) kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäeva piirarv 2012. aastal taotlemisel Keskkonnaametist on:
  1) Harju maakonnas – 216;
  2) Hiiu maakonnas – 81;
  3) Ida-Viru maakonnas – 162;
  4) Jõgeva maakonnas – 270;
  5) Järva maakonnas – 162;
  6) Lääne maakonnas – 108;
  7) Lääne-Viru maakonnas – 54;
  8) Põlva maakonnas – 270;
  9) Pärnu maakonnas – 162;
  10) Rapla maakonnas – 54;
  11) Saare maakonnas – 810;
  12) Tartu maakonnas – 216;
  13) Valga maakonnas – 324;
  14) Viljandi maakonnas – 162;
  15) Võru maakonnas – 216.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil vähinata või vähimõrra kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäeva piirarv 2012. aastal taotlemisel elektroonilise kanali kaudu on:
  1) Harju maakonnas – 184;
  2) Hiiu maakonnas – 69;
  3) Ida-Viru maakonnas – 138;
  4) Jõgeva maakonnas – 230;
  5) Järva maakonnas – 138;
  6) Lääne maakonnas – 92;
  7) Lääne-Viru maakonnas – 46;
  8) Põlva maakonnas – 230;
  9) Pärnu maakonnas – 138;
  10) Rapla maakonnas – 46;
  11) Saare maakonnas – 690;
  12) Tartu maakonnas – 184;
  13) Valga maakonnas – 276;
  14) Viljandi maakonnas – 138;
  15) Võru maakonnas – 184.

  (3) Vähipüügivahendi ööpäev on ööpäevades arvestatud kalastuskaardi kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud püügivahendite arvu korrutis.

§ 15.   Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest ühe vähipüügivahendiga Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

  Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga ühes käesoleva määruse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud piirkonnas on 3 eurot.

§ 16.   Ajutised püügikitsendused jõevähipüügil

  (1) Jõevähipüük on keelatud 1. jaanuarist 31. juulini ja 1. septembrist 31. detsembrini.

  (2) Saare maakonnas on jõevähipüük keelatud Põduste jões, Laugi peakraavis ja Riksu ojas ja Riksu lahel.

  (3) Harju maakonnas on jõevähipüük keelatud Jägala jões ja selle lisajõgedes.

  (4) Põlva maakonnas on jõevähipüük keelatud Leevi jões ja Ahja jões.

  (5) Võru maakonnas on jõevähipüük keelatud Mustjões ja selle lisajõgedes.

  (6) Keelatud on püüda vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni, arvestamata lakakarvakesi, on väiksem kui 11 cm.

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json