Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2012, 9

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Vastu võetud 01.03.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse „Välisteenistuse seaduse” § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.  Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” (RT I, 11.02.2011, 9) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Lisaga kehtestatud koefitsiente rakendatakse alates 1. märtsist 2012. a.

Urmas Paet
Minister

Alar Streimann
Kantsler

Lisa Linnade koefitsiendid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json