Teksti suurus:

Nimeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2015, 24

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 617

Nimeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2015

Nimeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõige 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Käesoleva seaduse § 171 lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel uue perekonnanime andmise või endise isikunime taastamise ning § 19 lõikes 1 sätestatud alustel uue eesnime andmise otsustab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik haldusaktiga.”;

2) paragrahvi 25 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) annab valdkonna eest vastutavale ministrile või tema volitatud isikule soovitusi isikunime andmise või kohaldamise kohta esitatud küsimustele vastamiseks ja probleemide lahendamiseks;”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json