Teksti suurus:

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2015, 25

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 624

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.02.2015

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 106 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Istungi juhataja paneb hääletamisele ainult need muudatusettepanekud, mille hääletamist nõuab ettepaneku esitaja, Riigikogu komisjon või fraktsioon. Hääletamisele ei panda muudatusettepanekut, mida juhtivkomisjon ei arvestanud ja mis sai vähem kui kaks poolthäält, välja arvatud juhul, kui ettepanek ei saanud ühtegi poolt- ega vastuhäält.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json