Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2015, 26

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 625

Maksukorralduse seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 19.02.2015

§ 1.  Maksukorralduse seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Maksuseaduse ja selle muudatuse jõustamine

Maksuseaduse, samuti selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. Sätet ei kohaldata maksukohustuslast soodustava mõjuga maksuseaduse ja selle muudatuse korral.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json