Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 65 „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord“ muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2018, 2

Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 65 „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.02.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 102 lõike 5 alusel.

Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 65 „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord“ § 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laagri juhataja kvalifikatsiooninõuded on:
1) noorsootöötaja, tase 6 kutse, või
2) noorsootöötaja, tase 7 kutse, või
3) laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse, või
4) laagri juhataja, tase 7 osakutse.

(2) Laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuded on:
1) noorsootöötaja, tase 4 kutse, või
2) noorsootöötaja, tase 6 kutse, või
3) laagrikasvataja, tase 4 osakutse, või
4) laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse.“.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json