Teksti suurus:

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2024
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2018, 4

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord

Vastu võetud 18.07.2014 nr 65
RT I, 25.07.2014, 11
jõustumine 28.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2018RT I, 06.03.2018, 209.03.2018

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 102 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab noorte püsilaagri ning noorte projektlaagri (edaspidi laager) juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tõendamise korra.

§ 2.   Laagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded

  (1) Laagri juhataja kvalifikatsiooninõuded on:
  1) noorsootöötaja, tase 6 kutse, või
  2) noorsootöötaja, tase 7 kutse, või
  3) laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse, või
  4) laagri juhataja, tase 7 osakutse.
[RT I, 06.03.2018, 2 - jõust. 09.03.2018]

  (2) Laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuded on:
  1) noorsootöötaja, tase 4 kutse, või
  2) noorsootöötaja, tase 6 kutse, või
  3) laagrikasvataja, tase 4 osakutse, või
  4) laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse.
[RT I, 06.03.2018, 2 - jõust. 09.03.2018]

§ 3.   Kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tõendamine

  Laagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tõendamine toimub kutseseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel.

§ 4.   Varasemate tunnistuste vastavus kutsetasemetele

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud laagri juhataja tunnistused loetakse võrdseks laagri juhataja osakutse tasemega 6.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud laagri kasvataja tunnistused loetakse võrdseks laagri kasvataja osakutse tasemega 4.

§ 5.   Kvalifikatsiooninõuetele vastavuse taastõendamine

  Laagri juhataja või kasvataja tunnistuse ja kutse või osakutse tunnistuse kehtivusaja lõppedes toimub laagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse taastõendamine kutseseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel.

§ 6.   Varasemate tunnistuste kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud laagri juhataja ja kasvataja tunnistused kehtivad tunnistusele märgitud kehtivusaja lõpuni.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json