Teksti suurus:

2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2018, 13

2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Vastu võetud 24.01.2018 nr 5
RT I, 26.01.2018, 20
jõustumine 29.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2018RT I, 06.03.2018, 509.03.2018
31.05.2018RT I, 05.06.2018, 208.06.2018
12.06.2018RT I, 15.06.2018, 118.06.2018
06.08.2018RT I, 09.08.2018, 112.08.2018
24.10.2018RT I, 30.10.2018, 302.11.2018

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2018. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
1) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
3) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
4) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
5) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
6) integreeritud mereseire arendamise toetus;
7) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
8) kalasadamate investeeringutoetus;
[RT I, 06.03.2018, 5 - jõust. 09.03.2018]
9) vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus;
[RT I, 05.06.2018, 2 - jõust. 08.06.2018]
10) kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus;
[RT I, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]
11) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus;
[RT I, 09.08.2018, 1 - jõust. 12.08.2018]
12) püügivahendi parendamise toetus;
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]
13) merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus;
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]
14) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus.
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]