Teksti suurus:

2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2018, 6

2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Vastu võetud 24.01.2018 nr 5
RT I, 26.01.2018, 20
jõustumine 29.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2018RT I, 06.03.2018, 509.03.2018

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2018. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
1) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
3) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
4) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
5) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
6) integreeritud mereseire arendamise toetus;
7) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
8) kalasadamate investeeringutoetus.
[RT I, 06.03.2018, 5 - jõust. 09.03.2018]