Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses maaüksuste erastamise korral Siseministeeriumi seisukoha andmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 6

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses maaüksuste erastamise korral Siseministeeriumi seisukoha andmisega

Vastu võetud 28.02.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse maareformi seaduse § 21 lõike 5 ning § 23 lõigete 3 ja 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a määruses nr 249 „Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga”;

2) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

1. Kinnitada maa-alade loetelu, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga (juurde lisatud).”;

3) Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a määrusega nr 249 „Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba” kinnitatud „Maa-alade loetelu, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba” pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Maa-alade loetelu, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 „Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine” kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise korras” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 13 alapunkti 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„korraldab kohaliku omavalitsuse üksuses kehtestatud asjaajamiskorra järgi kohaliku omavalitsuse üksuse seisukoha andmise maareformi seaduse paragrahvi 21 lõikes 6 sätestatud juhul.”;

2) punkti 23 alapunkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„koostab maareformi seaduse paragrahvi 21 lõike 6 kolmandas lauses sätestatud juhul maa ostueesõigusega erastamise toimiku, kohaliku omavalitsuse üksuse ja Siseministeeriumi seisukoha alusel Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskirja ning esitab need koos eelnimetatud dokumentidega Keskkonnaministeeriumi kaudu Vabariigi Valitsusele otsustamiseks.”;

3) punkti 32 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kui maareformi seaduse paragrahvi 21 lõike 6 järgi on maa ostueesõigusega erastamiseks nõutud maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse ja Siseministeeriumi seisukoht, pöördub erastamise korraldaja maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse ja Siseministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri volitatud Siseministeeriumi valitsusasutuse poole taotlusega seisukoha saamiseks;”.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json