Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 8

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 27.02.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruses nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga;

2) määruse paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva määruse lisa punktidega 4 ja 10 kehtestatud sõjaväepolitsei koefitsiente rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. jaanuarist.”.

Jüri Luik
Minister

Erki Kodar
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json