Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 9

Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid” muutmine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 47 lõigete 1 ja 2 ning § 48 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid” lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist antud õhusaaste- ja keskkonnakompleksload kehtivad kuni kehtivuse või tähtaja lõpuni, nende muul põhjusel muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

  (2) Käitajalt ei nõuta nende õhusaaste- või keskkonnakompleksloas sätestatud saasteainete õhukvaliteedi seiret, millele õhukvaliteedi piirnormid enam ei kehti.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa  Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, teavitamis- ja häiretasemed ning kriitilised tasemed

/otsingu_soovitused.json