Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 13

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga
[RT I, 06.03.2019, 6 - jõust. 09.03.2019]

Vastu võetud 15.10.1996 nr 249
RT I 1996, 74, 1315
jõustumine 27.10.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018
28.02.2019RT I, 06.03.2019, 609.03.2019

Eesti Vabariigi maareformi seaduse paragrahvi 21 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada maa-alade loetelu, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga (juurde lisatud).
[RT I, 06.03.2019, 6 - jõust. 09.03.2019]

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a
määrusega nr 249
[RT I, 06.03.2019, 6 - jõust. 09.03.2019]

Maa-alade loetelu, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga
[RT I, 06.03.2019, 6 - jõust. 09.03.2019]

1. Riigipiiriga piirnevad maa-alad:

Maaüksus, mis piirneb välispiiri maismaapiiril riigipiiriga või piiririba katastriüksusega või piiriveekoguga, välja arvatud Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. Muud maa-alad:

Saared, välja arvatud Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json