Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 16

Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 01.03.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruses nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 7 asendatakse tekstiosa „30. november 2020. a” tekstiosaga „31. detsember 2023. a”;

2) paragrahvi 12 punktis 5 asendatakse tekstiosa „2025. a 30. novembrini” tekstiosaga „2028. a 31. detsembrini”;

3) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „2020. a 30. novembrini” tekstiosaga „2023. a 31. detsembrini”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json