Teksti suurus:

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2019. aastal

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2019. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 19

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2019. aastal

Vastu võetud 05.03.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 alusel ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 25 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Kalapüügi kitsendused

  (1) Meres on keelatud koha püük 15. maist 15. juulini.

  (2) Meres on 15. maist 15. juulini keelatud koha kaaspüük, välja arvatud nakkevõrkudega püügil.

  (3) Pärnu lahes põhja pool Kotinina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º17.888'N, 24º16.719'E, ja Tahkunina, mida tähistatakse koordinaatidega 58º15.515'N, 24º29.364'E, vahelist ühendussirget on keelatud kasutada:
  1) ääremõrdu, mille silmasuurus on mõrrapäras alla 24 mm ja teistes osades alla 56 mm 10. maist 15. augustini;
  2) suurema kui 80 mm silmasuurusega mõrdu 15. maist 15. juulini;
  3) nakkevõrke 1. juulist 15. juulini;
  4) nakkevõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 100 mm 16. juulist 31. detsembrini;
  5) õngpüüniseid, välja arvatud lihtkäsiõnge ja käsiõnge, 15. maist 15. juulini.

  (4) Väikses väinas, Tillunire suudmetele (58º34.133'N, 23º10.043'E ja 58º34.205'N, 23º09.880'E) lähemal kui 300 m on keelatud püük kutseliste kalapüügi vahenditega.

  (5) Aasta ringi on keelatud kalapüük meres, Pudisoo jõe suudmele lähemal kui 1000 m.

  (6) Pärnu lahes on keelatud kalapüük alal, mis on piiratud kaldajoone ning punktist koordinaatidega 58º22.829'N, 24º27.664'E edasi mõttelise joonega, mis läbib punkte koordinaatidega 58º21.959'N, 24º26.302'E; 58º21.282'N, 24º27.961'E; 58º21.803'N, 24º28.711'E, Pärnu jõe vasaku ja parema muuli otsi ning kulgeb edasi läbi punkti 58º22.095'N, 24º26.988'E punktini 58º22.683'N, 24º27.929'E 1. augustist 30. novembrini.

  (7) Meres on keelatud angerja püük 1. novembrist 31. detsembrini.

§ 2.  Agarikupüügi ala

  Agarikupüük tragiga on keelatud 20 m sügavusjoonest madalamal, välja arvatud:
  1) alal mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º42.238'N, 22º51.541'E; 58º41.582'N, 22º54.841'E; 58º39.306'N, 22º55.683'E; 58º39.478'N, 22º51.903'E;
  2) alal mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º43.137'N, 22º58.082'E; 58º42.844'N, 23º00.538'E; 58º40.979'N, 23º00.300'E; 58º40.143'N, 22º59.218'E; 58º41.101'N, 22º55.022'E;
  3) alal mida piiritlevad mõttelised jooned, mis läbivad punkte koordinaatidega 58º45.662'N, 22º01.441'E; 58º44.517'N, 23º03.660'E; 58º43.488'N, 23º01.382'E.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json