Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruse nr 51 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2020, 10

Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruse nr 51 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks” muutmine

Vastu võetud 04.03.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruses nr 51 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 3 asendatakase sõna „koostöötegevused” sõnaga „tegevused”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse lauseosa „31. detsember 2020. a” lauseosaga „31. detsember 2022. a”;

3) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse lauseosa „36 kuud” lauseosaga „60 kuud”;

4) paragrahvi 10 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tegevusse võib kaasata koostööpartnerina teisi haridusasutusi.”.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json